Adwokat Kościelny Białystok

Przygotowania do rozwodu kościelnego w Białymstoku

Jeśli przygotowujesz się do rozwodu kościelnego, pamiętaj, aby przed rozpoczęciem całego procesu zgłosić się do Kancelarii prawa kanonicznego w Białymstoku. Umówienie się na konsultację z adwokatem kościelnym pomoże Ci poznać i ocenić szanse powodzenia procesu kościelnego, ponieważ stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego może wystąpić tylko na podstawie określonych i zaistniałych okoliczności. Omówienie Twojej sytuacji i faktów życia małżeńskiego wraz z adwokatem kościelnym pozwoli na uważną i dogłębną analizę – w jej wyniku specjalista ds. rozwodów kościelnych przedstawi Ci powody, które mogą stanowić przesłankę do przygotowania skargi powodowej oraz wystąpienia na drogę procesu przed sądem biskupim. Efekt analizy może być też odwrotny – jeśli podczas badania zebranych materiałów okaże się, że przewidziane w prawie kanonicznym okoliczności nie zaistniały – a więc nie ma podstaw do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego – ta informacja uchroni Cię przed poniesieniem zbędnych kosztów procesowych i utratą cennego czasu spędzonego na rozprawach. Warto przy tym wiedzieć, że sprawy potocznie zwane unieważnieniem małżeństwa kościelnego trwają przynajmniej rok, a w rzeczywistości nawet kilka lat.

 

Profesjonalne usługi w Kancelarii prawa kanonicznego z Białegostoku

Umawiając się na konsultację z adwokatem kościelnym z Kancelarii prawa kanonicznego z Białegostoku, wybierz najbardziej dla siebie dogodny termin oraz przygotuj się wstępnie do rozmowy. Zebranie najważniejszych faktów dotyczących okoliczności, w których poznaliście się z Twoim małżonkiem, oraz przebiegu Waszego małżeństwa pozwoli usystematyzować wszystkie kwestie i określić, które z nich wpisują się w kategorię przeszkód uniemożliwiających ważne zawarcie małżeństwa kościelnego. To będzie podstawą do rozpoczęcia starań o tzw. rozwód kościelny i zarazem punktem wyjścia dla adwokata, który przygotuje stosowne dokumenty oraz pisma, zachowując ich wymaganą prawnie formę.Pomoc adwokata kościelnego niezwykle się przydaje – zarówno w formie porady i konsultacji, jak i reprezentowania strony w sądzie oraz czuwania nad przebiegiem procesu. Bez fachowego podejścia oraz rozległej znajomości prawa kanonicznego, na którym opiera się potocznie zwane unieważnienie małżeństwa kościelnego, wszystkie wysiłki i starania mogą pójść na marne. Należy pamiętać, że skarga powodowa (pozew), jak i odpowiedź na skargę powodową winny być ujęte we właściwej formie, inaczej sąd kościelny odrzuci niespełniające wymogów dokumenty. Powierzając te czynności adwokatowi z Kancelarii prawa kanonicznego, która słynie z profesjonalnej obsługi oraz rzetelnego podejścia do każdej sprawy, zyskujesz spokój o właściwe przygotowanie do procesu.

 

Przebieg procesu kościelnego – sprawa rozwodu kościelnego

Nadmienić należy, że rozwód kościelny ani też unieważnienie ślubu kościelnego – patrząc przez pryzmat zasad oraz przepisów prawa kanonicznego – nie są sformułowaniami poprawnymi. Istotą procesu kościelnego w tym zakresie jest stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, nie natomiast unieważnienie go (gdy związek małżeński zostaje zawarty w ważny sposób, Kościół katolicki uznaje go za nierozerwalny). Podczas trwania procesu adwokat kościelny pomoże Ci dobrać odpowiedni materiał dowodowy, właściwie skonstruować pisma procesowe, przygotować głos obrończy, a także apelację do II lub III instancji (gdy zajdzie taka potrzeba). W razie pytań skontaktuj się z Kancelarią prawa kanonicznego w Białymstoku – tel.: 602-842-680