Aktualności

2014-08-22

Dnia 22 sierpnia 2014 r. adwokat kościelny Przemysław Rawa-Klocek, jako ekspert od prawa kościelnego, udzielał opinii, jednej z czołowych stacji telewizyjnych, w sprawie ks. Lemańskiego

2014-02-03

Pismem z dn. 03 lutego 2014 r. Przemysław Rawa-Klocek dostał potwierdzenie uprawniającego go do występowania jako adwokat kościelny ad casum w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego przed Sądem Metropolitalnym Warszawskim

2012-04-03

Dekretem z dn. 03 kwietnia 2012 r. Przemysław Rawa-Klocek dostał przedłużenie nominacji do pełnienia funkcji adwokata przy Sądzie Metropolitalnym Białostockim – Nr 154/12/A

2012-03-10

Wydawnictwo LexisNexis opublikowało, wydawane w dwóch tomach cywilnym oraz karnym, “Kodeks Aplikanta” autorstwa Przemysława Rawy-Klocek

2012-03-07

Przemysław Rawa-Klocek uzyskując 138/150 pkt., rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

2011-06-28

Dekretem z dn. 28 czerwca 2011 r. Przemysław Rawa-Klocek został zatwierdzony do pełnienia funkcji adwokata przy Metropolitalnym Sądzie Duchownym we Wrocławiu – L.dz. 1056/2011

2011-03-08

Dekretem z dn. 08 marca 2011 r. Przemysław Rawa-Klocek został zatwierdzony do pełnienia funkcji adwokata przy Sądzie Metropolitalnym Białostockim – Nr 82/11/A

2010-10-21

Dekretem z dn. 21 października 2009 r. Przemysław Rawa-Klocek został zatwierdzony sędzią audytorem Sądu Biskupiego w Łomży – N. 1871/B/2009

2010-09-30

Dekretem z dn. 30 września 2010 r. Przemysław Rawa-Klocek został zatwierdzony do pełnienia funkcji adwokata przy Sądzie Biskupim w Łomży – N. 1799/B2010