Adwokat Oliwia Skura

Oliwia Skura

adwokat

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, oraz członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego tj. sprawami spadkowymi i rodzinnymi oraz prowadzi postępowania karne. Prowadzi również bieżącą obsługę prawną spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie budowlanym, projektach infrastrukturalnych realizowanych na warunkach kontraktowych FIDIC, obsłudze prawnej podwykonawców i dalszych podwykonawców inwestycji budowlanych na każdym etapie procesu inwestycyjno-budowlanego tj. od negocjacji umów poprzez obsługę prawną w okresie realizacji kontraktów, po prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

adwokat