Adwokat kościelny Kraków

WYKWALIFIKOWANY ADWOKAT KOŚCIELNY Z KRAKOWA

Adwokat kościelny z Krakowa, posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzeniu spraw z zakresu stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego. Należy pamiętać, że poprzez rozwód cywilny, nie zostaje rozwiązany związek małżeński zawarty w kościele przed Bogiem. Tym samym rozwód cywilny, nie wpływa na ważność małżeństwa sakramentalnego. W przypadku, podjęcia decyzji w przedmiocie starania się o uzyskanie tzw. rozwodu kościelnego, warto zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej osoby posiadającej stosowne i wymagane uprawnienia do reprezentowania przed Sądami Biskupimi.

TERMINOLOGIA

Wobec wzrastającego zainteresowania sprawami o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, pojawiło się wiele terminów określających sprawy z tego zakresu. Niemniej jednak terminy takie jak: rozwód kościelny czy też unieważnienie małżeństwa kościelnego, w praktyce oznaczają to samo co „stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego” jednak jest to jedynie nazewnictwo potoczne.

MATERIAŁ DOWODOWY ISTOTĄ UDANEGO PROCESU

Podejmując decyzję o wystąpieniu do Sądu Kościelnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, należy mieć na uwadze potrzebę zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego, który o ile jest zgodny z prawdą, będzie stanowił pozytywne przesłanki do wydania wyroku zgodnego z Państwa oczekiwaniami. Konieczność ta dotyczy nie tylko strony powodowej, ale i w szczególności strony pozwanej, która nie godzi się na tzw. rozwód kościelny.

ROLA ADWOKATA KOŚCIELNEGO

Rola Adwokata Kościelnego jest niezwykle istotna dla prawidłowego przeprowadzenia tzw. „rozwodu kościelnego”. Adwokat kościelny z Krakowa będzie prowadził sprawę, począwszy od pierwszego spotkania, aż do wydania ostatecznego orzeczenia przez Sąd Biskupi w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego.

Podstawowym celem Adwokata kościelnego, działającego na terenie Krakowa, będzie przeprowadzenie rozmowy z Klientem, a także ustalenie wszelkich okoliczności i dowodów, które zostaną wykorzystane w sprawie i staną się jej fundamentem. Dlatego też, ważnym jest, by na pierwsze spotkanie z adwokatem kościelnym przygotować się i przypomnieć sobie wszelkie kluczowe sytuacje z życia, które wpłynęły na podjęcie takiej decyzji i będą miały kluczowe znaczenie w sprawie.

Jeżeli więc szukają Państwo profesjonalnej i skutecznej pomocy doświadczonego Adwokata Kościelnego z Krakowa, posiadającego jednocześnie stosowne uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi, co w przypadku spraw o tzw. rozwód kościelny jest niezbędne -są Państwo w najlepszych rękach.

POZYTYWNY ASPEKT UZYSKANIA STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA SAKRAMENTALNEGO

Stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, daje zarówno stronie powodowej jak i pozwanej w przypadku, pozytywnego rozpatrzenia sprawy przez Sąd Kościelny – możliwość ponownego zawarcia małżeństwa kościelnego. 

KONTAKT

W celu umówienia się na konsultację z Adwokatem Kościelnym w Krakowie, mogą Państwo skorzystać ze znajdującego się na naszej stronie formularza kontaktowego, wysłać wiadomość e- mail na adres kancelarii: kancelaria.skrzynka@gmail.comlub skontaktować się z nami telefonicznie pod następującym numerem telefonu: 602-842-680.

Niezależnie od dokonanego wyboru, co do sposobu kontaktu, nasi specjaliści,działający na terenie Krakowa, udzielą niezbędnych informacji jak należycie przygotować się do pierwszego spotkania, a także wyznaczą jego termin.

Zapraszamy!