Edukacja

Edukacja

Ukończył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc w z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską pisną w Katedrze Prawa Cywilnego. Złożył też egzamin licencyjny, który uprawnia go do występowania jako adwokat w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa.   

Ponadto, Adwokat Przemysław Rawa-Klocek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską złożoną w Katedrze Prawa Rodzinnego.

Od 2012 roku Przemysław Rawa-Klocek jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Egzamin Adwokacki zdał z wyróżnieniem otrzymując ocenę celującą z zakresu prawa cywilnego.

– edukacja