Edukacja

Edukacja

Egzamin adwokacki z zakresu prawa cywilnego zdał z wyróżnieniem otrzymując ocenę celującą. Aplikację adwokacką odbywał przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Egzamin wstępny na aplikację adwokacką zdał uzyskując 138 pkt na 150 pkt możliwych.

Jest absolwentem Wydziałów:

1. Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
2. Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obronił z wynikiem bardzo dobrym pracę magisterską napisaną w Katedrze Prawa Cywilnego pod kierunkiem prof. Tomasza Dybowskiego i uzyskał tytuł magistra prawa kanonicznego specjalności kanoniczno-cywilnej. Uzyskał również licencję prawnika kanonisty.

Z wynikiem bardzo dobrym, obronił pracę magisterską napisaną w Katedrze Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich pod kierunkiem prof. Wandy Stojanowskiej i uzyskał tytuł magistra nauk prawnych.