Adwokat Kościelny Wrocław

Charakter pracy adwokata kościelnego z Wrocławia

Praca adwokata kościelnego wygląda nieco inaczej niż praca adwokata zajmującego się sprawami cywilnymi bądź też karnymi. Wszystkie sprawy zmierzające do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego przeprowadzane są w zgodzie z procedurą kanoniczną, a strony występują nie przed sądem powszechnym, lecz przed sądem biskupim. Podobnie, chociaż tzw. rozwód kościelny przyrównywany jest często do rozwodu cywilnego, w rzeczywistości są to dwie różne kwestie. Ponadto, będąc precyzyjnym – w obliczu przepisów prawa kanonicznego takie pojęcie jak rozwód kościelny czy unieważnienie ślubu kościelnego jest błędne!

 

Rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Termin rozwodu kościelnego, podobnie jak unieważnienia małżeństwa kościelnego mocno się rozpowszechnił, dlatego większość osób wpisuje w wyszukiwarkę internetową właśnie te zapytania. Tymczasem warto zwrócić uwagę na fakt, że Kościół katolicki nie przewiduje możliwości wzięcia rozwodu ani też unieważnienia związku dwojga ludzi – ponieważ ważnie zawarty ślub kościelny w myśl jego doktryny jest nierozerwalny. Jeśli chodzi o działania adwokata kościelnego oraz przebieg procesu kościelnego kwestia sprowadza się w tym przypadku do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, które orzeka właściwy sąd biskupi. Zadanie prawnika polega więc na zebraniu stosownego materiału dowodowego i wyłonieniu z niego tych okoliczności, które przemawiają za nieważnością zawartego związku małżeńskiego. Wśród przesłanek mogą znaleźć się przeszkody wieku, pokrewieństwa, odmiennych religii, a także wiele innych, których znajomością wykazują się adwokaci kościelni reprezentujący Kancelarię prawa kanonicznego we Wrocławiu.

 

Rozwody kościelne we Wrocławiu

Pomimo tego rozróżnienia do Kancelarii prawa kanonicznego we Wrocławiu kieruje się sporo osób zainteresowanych uzyskaniem rozwodu kościelnego albo orzeczenia o unieważnieniu ślubu kościelnego. Nasz doświadczony adwokat kościelny dokładnie i wyczerpująco wyjaśnia wszystkie kwestie oraz odpowiada na pytania Klientów, po czym przeprowadza dogłębną analizę zebranych materiałów, by móc stwierdzić, czy w danej sprawie znajdują się powody umożliwiające rozpoczęcie procesu ws. stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Rozstrzygnięcie to leży po stronie właściwych władz kościelnych, a by było pozytywne, potrzeba wielu przygotowań i zachowania odpowiadającej wymogom formy pism procesowych, których precyzowaniem zajmuje się kompetentny adwokat kościelny. W ten sposób można zwiększyć szansę na powodzenie sprawy „rozwodu kościelnego”, a wsparcie rzetelnego specjalisty z Kancelarii prawa kanonicznego z Wrocławia pomoże przejść przez cały proces.

 

Odpowiednie przygotowanie adwokata kościelnego – połowa sukcesu

By można było mówić o pozytywnym rozstrzygnięciu sądu kościelnego stwierdzającego, że małżeństwo kościelne zostało zawarte w sposób nieważny, poza wymienionymi powyżej czynnikami potrzebny jest jeszcze jeden. Prawo do reprezentowania Klienta przed sądem biskupim mają wyłącznie adwokaci kościelni z przyznanymi przez władze kościelne specjalnymi uprawnieniami. Potwierdzają one znajomość prawa kanonicznego oraz stosowne przygotowanie, dzięki którym adwokat może zajmować się sprawami „rozwodów kościelnych”, czyli zmierzających do stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego. Fachową pomoc w tym zakresie uzyskasz w Kancelarii prawa kanonicznego z Wrocławia – skontaktuj się z nami, dzwoniąc pod numer: 602-842-680