Adwokat kościelny Łomża

DOŚWIADCZONY ADWOKAT KOŚCIELNY Z ŁOMŻY

Stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego ma na celu umożliwienie stronom ponownego zawarcia małżeństwa kościelnego. Najważniejsze w procesie o „rozwód kościelny”, a szczególnie na jego początkowym etapie, będzie przedstawienie prawdziwego i rzetelnego materiału dowodowego. Każde, chociażby najmniejsze zaniedbanie w początkowym etapie negatywnie rzutuje na ostateczne rozstrzygnięcie sądu, dlatego warto powierzyć swoją sprawę doświadczonemu Adwokatowi kościelnemu z Łomży.

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA CZY ROZWÓD KOŚCIELNY?

Zarówno termin unieważnienie małżeństwa kościelnego, jak i rozwód kościelny,są potocznymi określeniami i w świetle prawa kanonicznego są niepoprawne. Sprawy z tego zakresu określamy mianem stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego.

KLUCZOWA ROLA ADWOKATA KOŚCIELNEGO W SPRAWACH O „UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA”

Rola Adwokata Kościelnego jest niezwykle istotna dla prawidłowego przeprowadzenia tzw. „rozwodu kościelnego”. Adwokat kościelny z Łomży będzie towarzyszył Państwu, począwszy od pierwszego spotkania, aż do wydania ostatecznego orzeczenia przez Sąd Biskupi.
Warto zaznaczyć, że do przeprowadzenia tzw. rozwodu kościelnego potrzebne jest posiadanie specjalnych uprawnień do występowania przed sądami biskupimi.
Jeżeli więc szukają Państwo fachowej i skutecznej pomocy doświadczonego Adwokata Kościelnego z Łomży, posiadającego jednocześnie stosowne uprawnienia do występowania przed sądami biskupimi -są Państwo w najlepszych rękach.

JAKIE KROKI NALEŻY PODJĄĆ, BY UZYSKAĆ TZW. „ROZWÓD KOŚCIELNY”?

Po pierwsze, należy skontaktować się z Adwokatem Kościelnym z Łomży i umówić się na konsultację. Można zrobić to zarówno telefonicznie (602-842-680) jak i drogą mailową – kancelaria.skrzynka@gmail.com .
Na umówionym spotkaniu należy przedstawić wszystkie okoliczności, które przemawiają za zasadnością złożenia skargi o nieważność małżeństwa. Adwokat Kościelny mając na uwadze przesłanki (zarówno subiektywne, jak i obiektywne), wymienione w kodeksie prawa kanonicznego, a także dobro i jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta starającego się o tzn. „rozwód kościelny”, podejmie dalsze stosowne kroki.

JAK WYGLĄDA PROCES?

Na spotkaniu z Adwokatem kościelnym, dowiedzą się Państwo jak wygląda proces kościelny, a także jego przebieg. Warto jednak wspomnieć, że większość spraw w trakcie trwania procesu odbywa się drogą korespondencyjną, co jest niewątpliwym ułatwieniem dla Strony starającej się o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego.Warto więc powierzyć sprawę profesjonalnemu Adwokatowi Kościelnemu z Łomży, tym samym jak najlepiej zabezpieczając swoje interesy.

JAK DŁUGO TRZEBA CZEKAĆ NA ORZECZENIE?

Kodeks postępowania kanonicznego dokładnie reguluje kwestię czasu trwania procesu.
W pierwszej instancji czas trwania procesu o „unieważnienie małżeństwa” nie przekracza 12 miesięcy. Jeżeli, chodzi zaś o postępowanie apelacyjne to czas jego trwania nie powinien przekroczyć 6 miesięcy. W związku z tym na orzeczenie sądu biskupiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego nie będą Państwo czekać dłużej niż półtora roku.

Mając na uwadze powyższe, serdecznie zapraszamy do kontaktu, wszystkich zainteresowanych zarówno z Łomży jak i okolic.