Pisma procesowe

SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH

Sporządzanie pisma procesowego w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego – potocznie nazywanego też „unieważnieniem małżeństwa” lub „rozwodem kościelnym” jest najważniejszą czynnością od, której zależy dalsza skuteczność i prawi

Podczas spotkania z Adwokatem kościelnym we Wrocławiu, uzyskają Państwo kompleksową pomoc i dowiedzą się jak należy poprawnie sporządzić pismo procesowe na danym etapie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Kancelaria Prawa Kanonicznego, zajmuje się sporządzaniem wszelkich rodzajów pism występujących w sprawach o tzw. „rozwód kościelny”, a w szczególności:

 

  • Sporządzeniem skargi powodowej
  • rekursem w przedmiocie odrzucenia skargi powodowej
  • sporządzaniem odpowiedzi na skargę powodową
  • sporządzaniem odpowiedzi na dekret ustalający przedmiot sporu
  • sporządzaniem odpowiedzi na uwagi przed wyrokowe obrońcy węzła małżeńskiego
  • sporządzaniem apelacji od wyroku do sądu II instancji
  • sporządzaniem apelacji do Roty Rzymskiej
  • sporządzeniem “pism przewodnich w toku sprawy”