Adwokat kościelny

ADWOKAT KOŚCIELNY  

Adwokat kościelny jest osobą, która posiada stosowne uprawnienia do występowania i reprezentowania klientów przed Sądami Kościelnymi. Należy mieć na uwadze, że nie każdy adwokat takie uprawnienia posiada i dlatego też, przed przystąpieniem do wyboru pełnomocnika należy sprawdzić, czy faktycznie dana osoba posiada kwalifikacje do prowadzenia spraw z zakresu stwierdzenia nieważności małżeństwa sakramentalnego.

Uzyskanie stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, daje przede wszystkim możliwość ponownego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego, dlatego też warto wybrać doświadczonego i wykwalifikowanego adwokata kościelnego, który sprawnie i prawidłowo przeprowadzi nas przez całe postępowanie.

Specyfika pracy

Adwokat Kościelny z Kancelarii Prawa Kanonicznego, przeprowadzi Państwa przez cały proces, począwszy od udzielenia pierwszej porady prawnej, aż do zakończenia procesu.

Najważniejszy w każdym procesie, a w szczególności w procesie kościelnym jest kontakt z klientem, dlatego też Kancelaria Prawa Kanonicznego oferuję szeroki zakres porad prawnych.

Na pierwszym spotkaniu z Adwokatem kościelnym, zostanie ustalony stan faktyczny, który będzie podstawą do prawidłowego wskazania przez Adwokata, podstawy prawnej (tj. kanonu prawa kanonicznego) do rozpoczęcia procesu o unieważnienie małżeństwa sakramentalnego.

Ponadto, adwokat kościelny znając specyfikę sprawy, niezwłocznie podejmie dalsze kroki w celu sprawnego przeprowadzenia procesu.

Adwokat kościelny zajmuję się w szczególności: sporządzeniem skargi powodowej oraz odpowiedzi na skargę powodową, rekursem w przedmiocie odrzucenia skargi powodowej czy też sporządzaniem apelacji o wyroku sądu I instancji.

Niewątpliwą zaletą jest również fakt, iż jeżeli ustanowimy adwokata kościelnego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, będzie miał on dostęp do akt sprawy co umożliwi stałą kontrolę nad postępami w toczącej się sprawie.

Kiedy skontaktować się z Adwokatem kościelnym?

Z Adwokatem Kościelnym, należy skontaktować się w przypadku posiadania wątpliwości co do zasadności oraz wystąpienia przesłanek uprawniających do uzyskania tzw. rozwodu kościelnego. Niezwłocznie natomiast, warto skontaktować się z Adwokatem kościelnym po podjęciu decyzji o wystąpieniu do sądu kościelnego ze skargą powodową, a także wprzypadku,gdy toczy się proces, w którym stali się Państwo stroną pozwaną.

Mogą Państwo skontaktować się z nami, za pomocą naszego formularza –  formularz kontaktowy lub pod numerem telefonu (602-842-680)