Ile kosztuje rozwód kościelny?

Przede wszystkim, jak w każdym omawianym temacie, który nurtuje Klientów w związku z możliwością uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa kościelnego, trzeba zaznaczyć, że nie ma czegoś takiego jak rozwód kościelny. Mając na uwadze duże doświadczenie, w udzielaniu pomocy o nieważność małżeństwa sakramentalnego (10 lat doświadczenia w procesach o tzw. „rozwód kościelny”) zauważalne jest, że osoby starające się uzyskać stwierdzenie nieważności małżeństwa błędnie określają go mianem rozwodu kościelnego, unieważnienia ślubu. Zdając sobie sprawę z niepoprawności nazewnictwa, celem łatwiejszego komunikowania się z osobami szukającymi pomocy w prowadzeniu sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa używamy sformułowań rozwód kościelny unieważnienie ślubu sakramentalnego, unieważnienie małżeństwa kościelnego, nieważność małżeństwa itp. pamiętając jednocześnie oraz informując osoby zainteresowane tematem, że formy te są niewłaściwe. 

Wprowadzenie – jakie są koszty rozwodu kościelnego

Po pierwsze tak jak w każdej sprawie sądowej – rozwodowej, prawie pracy, odszkodowawczej, tak w przypadku postępowania przed sądem kościelnym w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy ponieść stosowne opłaty. Generalnie koszty, w procesie o rozwód kościelny można podzielić na dwie grupy, tj. te które trzeba opłacić obowiązkowo oraz takie, które można ponieść fakultatywnie.

Obowiązkowe koszty w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Do obowiązkowych kosztów w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy zaliczyć koszty opłaty sądowej. Są to koszty, które strona wnosi inicjując postępowanie w sprawie o tzw. rozwód kościelny. W zależności od tego, który sąd biskupi jest właściwy do rozpoznawania sprawy koszty – podobnie jak w sprawach cywilnych (rozwód, władza rodzicielska, odszkodowanie) opłaty można podzielić na stałe oraz stosunkowe.

Jaka jest wysokość opłat stałych przy rozwodzie kościelnym?

Jeżeli chodzi o opłaty stałe, należy przez to rozumieć określoną kwotę, którą dany sąd biskupi ustala celem możliwości dochodzenia sprawy o „unieważnienie ślubu kościelnego”. W zależności od danej diecezji wysokość opłaty stałej może wahać się od 1500 zł do 3000 zł.

Czym jest opłata stosunkowa przy dochodzeniu stwierdzenia nieważności ślubu kościelnego?

Czasem może być tak, że dany sąd biskupi nie ma z góry określonej opłaty za prowadzenie postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wówczas sąd biskupi może określić, że opłata za „rozwód kościelny” wynosi np. wartość miesięcznego wynagrodzenia osoby, która ubiega się o „unieważnienie” sakramentu.

Czy opłaty za proces trzeba ponosić z góry?

Należy pamiętać, że przeważnie przy wnoszeniu skargi powodowej do sądu (odpowiednik pozwu, wniosku, który inicjuje postępowanie w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa) właściwy sąd biskupi oczekuje uiszczenia opłaty wpisowej, która może wynosić od 100 a nawet do 500 zł. To ile wynosi taka początkowa opłata zależy od tego, z którym sądem mamy do czynienia. Natomiast sądu kościelne nie oczekują wnoszenia opłat z góry. Niezależnie od wielkości opłaty wpisowej zalicza się ona później do całości ponoszonych kosztów sądowych. Wysokość opłaty wpisowej może też zależeć od ilości tytułów (tj. przyczyn nieważności małżeństwa), które strona podaje inicjując postępowanie sądowe. W przedmiocie kosztów w postępowaniu o rozwód kościelny należy pamiętać, że niektóre sądu kościelne oczekują ponoszenia dodatkowej opłaty za opinię biegłego, który wypowiada się w sprawie.

Czy są przypadki kiedy proces o „unieważnienie” małżeństwa kościelnego nie podlega opłacie.

W każdym procesie strona inicjująca postępowanie może wnosić o jej częściowe lub całkowite zwolnienie od ponoszenia kosztów. W takim przypadku należy taką prośbę odpowiednio umotywować. Doświadczony adwokat kościelny w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa powinien doradzić w jaki sposób uniknąć niepotrzebnych kosztów, bądź jak skutecznie obniżyć opłatę czy w ogóle uniknąć płatności za sprawę o „rozwód kościelny”.

Koszty adwokackie – ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie o „rozwód kościelny”

Należy zaznaczyć, że korzystanie z pomocy adwokata w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie jest obowiązkowe. Również udział adwokata w procesie nie przesądza o pozytywnym rozstrzygnięciu w danej sprawie, aczkolwiek pozwala uniknąć błędów i zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie. Nasza Kancelaria co do wyceny kosztów danej sprawy podchodzi bardzo indywidualnie. Każde pierwsze spotkanie prowadzone jest tak, aby osoba, która chce dochodzić nieważności małżeństwa była w stanie sama, bez udziału jakiegokolwiek adwokata, poprowadzić sobie proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W zakresie proponowanej pomocy w sprawie o „rozwód kościelny”, w zależności od potrzeb proponujemy rozwiązania, korzystne dla Klientów, co przekłada się na owocną współpracę i zadowolenie Klientów z niskich cen udzielania pomocy w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Również Kancelaria prowadzi wiele spraw bez opłaty, zwłaszcza mając na uwadze trudną sytuację życiową osoby, która chce uregulować swoje sprawy małżeńskie.

Dodaj swoją odpowiedź w tym temacie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *