Określenie właściwości sądu kościelnego

Określenie właściwość sądu kościelnego

Aby skutecznie rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego (rozwód kościelny, unieważnienie ślubu) skargę powodową należy wnieść do sądu, który jest właściwy do rozpoznawania konkretnej sprawy. Podczas spotkania adwokat kościelny wskaże, do którego sądu strona powinna wnieść skargę powodową, jest to dość ważny moment w początkowej fazie procesu albowiem kilka sądów może być właściwych w sprawie o nieważność małżeństwa.

Adresu sądów kościelnych w Polsce.