Reprezentowanie przed sądem

REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI KOŚCIELNYMI

W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego przebiegu procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, warto zwrócić się do osoby, która ma doświadczenie w prowadzeniu spraw przed sądami kościelnymi oraz posiada wymagane uprawnienia.

Taką osobą jest właśnie adwokat kościelny, który reprezentuje przed Sądami kościelnymi jak najlepsze interesy klientów, a także pomaga i zastępuję strony w dokonywaniu wszelkich formalności niezbędnych dla prawidłowego przebiegu sprawy.

Należy pamiętać, że w przypadku podjęcia decyzji o ustanowieniu pełnomocnika, konieczne będzie udzielenie pisemnego pełnomocnictwa adwokatowi kościelnemu. Czynność ta jest niezbędnym wymogiem formalnym, który pozwoli ustanowionemu pełnomocnikowi na dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności w sprawie.

Udzielenie pełnego pełnomocnictwa, będzie obejmowało przede wszystkim reprezentację strony (może być tozarówno strona powodowa jak i strona pozwana) w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa sakramentalnego, potocznie nazywanego rozwodem kościelnym, czy też unieważnieniem ślubu kościelnego.

Na czym polega reprezentacja przed sądami kościelnymi?

Adwokat kościelny, ustanowiony jako pełnomocnik w sprawach toczących się przed sądami kościelnymi zobowiązany jest do zapewnienia właściwego przebiegu postępowania i jak najlepszego zabezpieczenia interesów Stron, gromadzenia rzetelnego materiału dowodowego i jego przedkładania sędziemu, sporządzenie wszelkich pism procesowych oraz do dokonywania pozostałych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesu.

Niewątpliwą zaletą ustanowienia pełnomocnika, jest również fakt, iż Adwokat kościelny będzie brał czynny udział w przesłuchaniu stron, co pozwoli na zadanie odpowiednich pytań przesłuchiwanym stronom, a w konsekwencji na zwrócenie uwagi składowi orzekającemu na kluczowe w sprawie fakty.

Ponadto, Adwokat kościelny posiada pełny dostęp do akt sprawy, co niewątpliwie przyspiesza proces, a także zapewnia możliwość szybkiego i skutecznego reagowania na istniejącą sytuację procesową.

 

Wykaz Sądów przed, którymi możemy Państwa reprezentować:

BIAŁYSTOK
Sąd Metropolitalny
ul. Kościelna 1
15-087 Białystok

ELBLĄG
Sąd Biskupi
ul. Świętego Ducha 11
82-300 Elbląg

GNIEZNO
Sąd Metropolitalny
ul. Kan. Jana Łaskiego 7
62-200 Gniezno

KOSZALIN
Sąd Biskupi
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25
75-062 Koszalin

ŁOMŻA
Sąd Biskupi
ul. Sadowa 1/1
18-400 Łomża

OPOLE
Sąd Biskupi
ul. Książąt Opolskich 19
45-005 Opole

PRZEMYŚL
Sąd Metropolitalny
Pl. Katedralny 4a
37-700 Przemyśl

SIEDLCE
Sąd Biskupi
ul. Bpa I. Świrskiego 57
08-110 Siedlce

TORUŃ
Sąd Biskupi
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń

ZAMOŚĆ
Sąd Biskupi
ul. Hetmana Jana Zamojskiego 1
22-400 Zamość

BYDGOSZCZ
Sąd Biskupi
ul. Farna 10
85-101 Bydgoszcz

EŁK
Sąd Biskupi
ul. 3 Maja 10
10-300 Ełk

KALISZ
Sąd Biskupi
ul. Widok 80-82
62-800 Kalisz

KRAKÓW
Sąd Metropolitalny
ul. Franciszkańska 3
31-004 Kraków

ŁÓDŹ
Sąd Metropolitalny
ul. Ks. Ignacego Skorupki 3
90-458 Łódź

PELPLIN
Sąd Biskupi
ul. Biskupa Dominika 11
83-130 Pelplin

RADOM
Sąd Biskupi
ul. Malczewskiego 1
26-610 Radom

SOSNOWIEC
Sąd Biskupi
ul. Gospodarcza 14a
41-214 Sosnowiec

WARSZAWA
Sąd Metropolitalny
ul. Nowogrodzka 49
00-695 Warszawa

ZIELONA GÓRA / GORZÓW WLKP.
Sąd Biskupi
ul. Żeromskiego 22
66-400 Gorzów Wielkopolski

CZĘSTOCHOWA
Sąd Metropolitalny
ul. Św. Barbary 41
42-200 Częstochowa

GDAŃSKA
Sąd Metropolitalny
ul. Cystersów 11
80-330 Gdańsk-Oliwa

KATOWICE
Sąd Metropolitalny
ul. Jordana 39
40-951 Katowice

LEGNICA
Sąd Biskupi
ul. Jana Pawła II 1
59-220 Legnica

ŁOWICZ
Sąd Biskupi
ul. Stary Rynek 19
99-400 Łowicz

PŁOCK
Sąd Biskupi
ul. Tumska 3
09-402 Płock

RZESZÓW
Sąd Biskupi
ul. Zamkowa 4
35-032 Rzeszów

SZCZECIN
Sąd Metropolitalny
ul. Królowej Korony Polskiej 28E
70-485 Szczecin

WŁOCŁAWEK
Sąd Biskupi
Pl. Kopernika 3
87-800 Włocławek

DROHICZYN
Sąd Biskupi
ul. Kościelna 10
17-312 Drohiczyn

GLIWICE
Sąd Biskupi
ul. Łużycka 1
44-100 Gliwice

KIELCE
Sąd Biskupi
ul. Jana Pawła II 1
25-013 Kielce

LUBLIN
Sąd Metropolitalny
ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin

OLSZTYN
Sąd Metropolitalny
ul. Pieniężnego 22
10-006 Olsztyn

POZNAŃ
Sąd Metropolitalny
ul. Ostrów Tumski 5
61-109 Poznań

SANDOMIERZ
Sąd Biskupi
ul. Żeromskiego 2
27-600 Sandomierz

TARNÓW
Sąd Biskupi
ul. Legionów 30
33-100 Tarnów

WROCŁAW
Sąd Metropolitalny
ul. Katedralna 13
50-328 Wrocław