Należy stwierdzić stan faktyczny co umożliwia określenie odpowiedniego przepisu, który stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

Krok 1

Należy wnieść do sądu, który jest właściwy do rozpoznania konkretnej sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego skargę powodową.

Krok 2

Należy rozpocząć proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. Do jego skutecznego przeprowadzenia wymagane jest określenie podstawy prawnej skargi powodowej oraz starannego dobrania materiału dowodowego

Krok 3